Jiné významné dokumenty

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti a rozvoje FVZ UO na období 2021–2030

Výroční zpráva FVZ

Annual Report 2020

Manuál e​valuace

Zpráva o výsledcích přijímacích řízení na FVZ