Opatření děkana

Opatření děkana FVZ UO č. 4/2022 Harmonogram AR 2022–2023

Opatření děkana FVZ UO – Podrobnosti k zásadám studentské grantové soutěže na FVZ UO

Specifické opatření děkana FVZ UO k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Opatření děkana FVZ UO – Jednací řád oborové rady

Opatření děkana FVZ UO – Podrobnosti ke studiu doktorských studijních programů na FVZ

Opatření děkana FVZ UO č.2/2022 Bakalářské práce