Vnitřní předpisy Fakulty vojenského zdravotnictví

Statut FVZ (zveřejněno 21. 5. 2018)

Volební řád Akademického senátu FVZ (zveřejněno 21. 5. 2018)

Jednací řád Akademického senátu FVZ (zveřejněno 21. 5. 2018)

Jednací řád Vědecké rady FVZ (zveřejněno 21. 5. 2018)

Disciplinární řád pro studenty FVZ (zveřejněno 21. 5. 2018)