Akademický senát fakulty

Usnesení o vyhlášení voleb do AS FVZ

Předsednictvo 

Předseda: plk. gšt. prof. MUDr. Jan HORÁČEK, Ph.D.

1. místopředseda (zástupce akademických pracovníků): pplk. doc. MUDr. Martin JAKL, Ph.D.

2. místopředseda (zástupce studentů): rtn. ček. Mgr. Ondřej COUFAL    

 

Komora akademických pracovníků 

RNDr. Alžběta DLABKOVÁ, Ph.D.

pplk. MUDr. Tomáš DUŠEK, Ph.D.

kpt. RNDr. Klára KUBELKOVÁ, Ph.D.

plk. gšt. doc. MUDr. Petr LOCHMAN, Ph.D.

mjr. MUDr. Ondřej MALÝ

pplk. doc. MUDr. Vladimír PAVLÍK, Ph.D.

mjr. MUDr. Ľudovít PÚDELKA

mjr. PhDr. Jaroslav ŽĎÁRA, Ph.D.

Komora studentů

nrtm. ček. Jan MACHALA

rtn. ček. Anna MINAŘÍKOVÁ

rtn. ček. Jan MOTKA

rtn. ček. Vladislav OBDRŽÁLEK 

Pozvánky na zasedání, přijatá usnesení, zápisy ze zasedání a další dokumenty AS FVZ
jsou dostupné na Intranetu AS FVZ (po přihlášení).