Akademický senát fakulty

Předsednictvo 

Předseda: plk. gšt. prof. MUDr. Jan HORÁČEK, Ph.D.

1. místopředseda (zástupce akademických pracovníků): pplk. gšt. prof. RNDr. Miroslav POHANKA, Ph.D., DSc.

2. místopředseda (zástupce studentů): voj. (ček.) Oliver KROŠLÁK

 

Komora akademických pracovníků 

mjr. Mgr. Lenka ANDREJSOVÁ, Ph.D.

pplk. MUDr. Tomáš DUŠEK, Ph.D.

Mgr. Alžběta FILIPOVÁ, Ph.D.

pplk. doc. MUDr. Martin JAKL, Ph.D.

mjr. MUDr. Pavla KRUTIŠOVÁ

kpt. RNDr. Klára KUBELKOVÁ, Ph.D.

pplk. doc. MUDr. Vladimír PAVLÍK, Ph.D.

mjr. MUDr. Ľudovít PÚDELKA

Komora studentů

rtn. (ček.) Julie BÚRYOVÁ

čet. (ček.) Jindřich Jaroslav DOLEŽAL

RNDr. Martina MALÍKOVÁ

rtn. (ček.) Magdalena SLAVÍČKOVÁ

Pozvánky na zasedání, přijatá usnesení, zápisy ze zasedání a další dokumenty AS FVZ
jsou dostupné na Intranetu AS FVZ (po přihlášení).