Děkanát

Logistika

Personální oddělení  – PersOd

Správní skupina – SpSk

Studijní oddělení – StOd

Oddělení vědecké práce a grantové politiky – OdVP

Skupina ekonomického zabezpečení – SkEZ

Oddělení plánování a bezpečnosti informací – OdPBI

Oddělení vivária – OdViv