Oddělení plánování a bezpečnosti informací

pplk. Ing. Václav FLÉGL

Tel.: 973 253 151

vaclav.flegl@unob.cz