Disciplinární komise

Předseda:

mjr. PhDr. Jaroslav ŽĎÁRA, Ph.D.

 

Členové:

pplk. MUDr. Martin JAKL, Ph.D.                          

prof. RNDr. Vanda BOŠTÍKOVÁ, Ph.D.              

čet. Jan MOTKA  

rtn. Bc. Josef KLEČATSKÝ

rtn. Zbyněk VEČEŘA 

 

Náhradníci:

mjr. MUDr. Tomáš KUPSA, Ph.D.                         

pplk. MUDr. Karel ŠMEJKAL, Ph.D. 

čet. Teresa ŠKARYDOVÁ 

des. Teresa SOKOL