Ediční komise

Předseda:

pplk. doc. MUDr. Jaroslav PEJCHAL, Ph.D. et Ph.D.  

                                            

Členové:

plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana ŠINKOROVÁ, Ph.D.

plk. gšt. RNDr. Hynek SCHVACH, Ph.D.

kpt. Mgr. et Mgr. Tomáš KUČERA, Ph.D.

pplk. doc. PharmDr. Aleš TICHÝ, Ph.D.                                

PhDr. Zdeňka VOPLATKOVÁ                                                  

Miroslav FIDRANSKÝ      

                                                            

Tajemník komise:

Jana NOVÁKOVÁ