Oborové rady fakulty

Oborová rada DSP Epidemiologie

Oborová rada DSP Lékařská mikrobiologie

Oborová rada DSP Infekční biologie

Oborová rada DSP Toxikologie

Oborová rada DSP Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví

Oborová rada DSP Vojenské chirurgie

Oborová rada DSP Vojenské radiobiologie

Oborová rada DSP Vojenské vnitřní lékařství