Oborová rada DSP Epidemiologie

Oborová rada DSP Epidemiologie (akreditace od roku 2021)

Předseda: 

 • prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D. – vedoucí Katedry epidemiologie, děkan FVZ UO Hradec Králové

Členové: 

 • prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK – Katedra epidemiolologie, FVZ UO Hradec Králové; přednosta Ústavu klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové  
 • prof. Ing. Zdeněk FIALA, CSc. – zástupce přednosty Ústavu  preventivního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
 • prof. MUDr. Petr PAZDIORA, CSc. – přednosta Ústavu epidemiologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
 • doc. MUDr. Stanislav PLÍŠEK, Ph.D. –  Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
 • prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. – předseda představenstva nemocnice AGEL, Říčanya Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
 • pplk. gšt. prof. MUDr. Jan SMETANA, Ph.D. – zástupce vedoucího Katedry epidemiologie, proděkan pro doktorské studijní programy a specializační vzdělávání FVZ UO Hradec Králové 

 

Oborová rada DSP Epidemiologie (akreditace do roku 2024)

Předseda:

 • prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D. – vedoucí Katedry epidemiologie, děkan FVZ UO Hradec Králové

Členové:        

 • prof. Ing. Zdeněk FIALA, CSc. –  zástupce přednosty Ústavu  preventivního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
 • doc. MUDr. Vilma MAREŠOVÁ, CSc. – Klinika infekčních nemocí, 2. Lékařská fakulta UK v Praze a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
 • prof. MUDr. Petr PAZDIORA, CSc. – přednosta Ústavu epidemiologie, Lékařská fakulta  v Plzni, Univerzita Karlova
 • doc. MUDr. Stanislav PLÍŠEK, Ph.D. – Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
 • prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. – předseda představenstva Nemocnice AGEL, Říčany; Ústav preventivního lékařství, LF UK Hradec Králové
 • pplk. gšt. prof. MUDr. Jan SMETANA, Ph.D. – zástupce vedoucího Katedry epidemiologie, proděkan pro doktorské studijní programy a specializační vzdělávání FVZ UO Hradec Králové