Oborová rada DSP Infekční biologie

Oborová rada DSP Infekční biologie (akreditace od roku 2021)​

Předseda:

 • prof. MUDr. Jiří STULÍK, CSc. – Katedra molekulární patologie a biologie, FVZ UO HK

Členové: 

 • prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D. – Katedra epidemiologie, FVZ UO HK, Fakultní nemocnice HK
 • RNDr. Dominik FILIPP, CSc. – Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR Praha
 • prof. Ing. Lenka HERNYCHOVÁ, Ph.D. – Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, MOÚ Brno
 • RNDr. Michal KROČA, Ph.D. – Odbor biologické ochrany, Těchonín
 • brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D. – rektorka Univerzity obranyvedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, FVZ UO
 • prof. RNDr. Jan KREJSEK, CSc. – Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK HK
 • PharmDr. Juraj LENČO, Ph.D. – FaF HK, Katedra analytické chemie
 • prof. RNDr. Aleš MACELA, DrSc. – emeritní profesor, Katedra molekulární patologie a biologie, FVZ UO HK
 • doc. RNDr. Ivan RYCHLÍK, Ph.D. – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • prof. Ing. Peter ŠEBO, CSc. – Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR Praha
 • RNDr. Petra ŠPIDLOVÁ, Ph.D. – Katedra molekulární patologie a biologie, FVZ UO HK
 • doc. PharmDr. Martin ŠTĚRBA, Ph.D. – Katedra farmakologie LF UK Hradec Králové 

Oborová rada DSP Infekční biologie (akreditace do roku 2024)​

Předseda: 

 •  prof. MUDr. Jiří STULÍK, CSc. – Katedra molekulární patologie a bilologie, FVZ UO HK 

Členové:

 • prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D. – Katedra epidemiologie, FVZ UO Hradec Králové; FN HK
 • RNDr. Dominik FILIPP, CSc. – Ústav molekulární genetiky AVČR Praha
 • prof. Ing. Lenka HERNYCHOVÁ, Ph.D. –  Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, MOÚ Brno
 • RNDr. Michal KROČA, Ph.D. – ÚVZÚ Praha
 • plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D. – rektorka Univerzity obrany, Brno; vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, FVZ UO HK
 • prof. RNDr. Jan KREJSEK, CSc. – LF UK Hradec Králové
 • PharmDr. Juraj LENČO, Ph.D. – Katedra analytické chemie, FaF Hradec Králové
 • prof. RNDr. Aleš MACELA, DrSc. – emeritní profesor, FVZ UO HK
 • doc. RNDr. Ivan RYCHLÍK, Ph.D. – VÚVeL Brno
 • prof. Ing. Peter ŠEBO, CSc. – Mikrobiologický ústav AVČR Praha
 • RNDr. Petra ŠPIDLOVÁ, Ph.D. – Katedra molekulární patologie a biologie, FVZ UO Hradec Králové
 • doc. PharmDr. Martin ŠTĚRBA, Ph.D. – Katedra farmakologie LF UK Hradec Králové