Oborová rada DSP Lékařská mikrobiologie

Oborová rada DSP Lékařská mikrobiologie (akreditace od roku 2021)​

Předseda:

 •  prof. RNDr. Vanda BOŠTÍKOVÁ, Ph.D. – Katedra epidemiologie, FVZ UO  Hradec Králové

Členové:

 • brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D. –  rektorka Univerzity obrany, Brno; vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, FVZ UO Hradec Králové
 • doc. Ing. Marcela PEJCHALOVÁ, Ph.D. – Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
 •  pplk. gšt. prof. RNDr. Miroslav POHANKA, Ph.D., DSc. – zástupce vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, FVZ UO Hradec Králové
 •  plk. doc. MUDr. Radek POHNÁN, Ph.D. – přednosta Chirurgické kliniky,  Ústřední vojenské nemocnice Praha, 2. lékařská fakulta Univerzita Karlova Praha  
 • prof. RNDr. Daniel RŮŽEK, Ph.D. – Laboratoř arbovirologie,  Parazitologický ústav AV ČR
  Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
 • doc. RNDr. Ivo RUDOLF, Ph.D. – Oddělení mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita Brno; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
 • pplk. gšt. prof. MUDr. Jan SMETANA, Ph.D. – zástupce vedoucího Katedry epidemiologie, proděkan pro doktorské studijní programy a specializační vzdělávání FVZ UO Hradec Králové

 

Oborová rada DSP Lékařská mikrobiologie (akreditace do roku 2024)

Předseda:       

 • prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.  – Katedra epidemiologie, FVZ UO Hradec Králové;  přednosta Ústavu klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové  

Členové:        

 • prof. RNDr. Vanda BOŠTÍKOVÁ, Ph.D. – Katedra epidemiologie, FVZ UO Hradec Králové
 • prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D. – děkan FVZ UO Hradec Králové; vedoucí Katedry epidemiologie, FVZ UO Hradec Králové
 • prof. MUDr. Milan KOLÁŘ, Ph.D. – proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. – předseda představenstva Nemocnice AGEL, Říčany; Ústav preventivního lékařství, LF UK Hradec Králové
 • doc. MUDr. Helena ŽEMLIČKOVÁ, Ph.D. – přednosta Ústavu mikrobiologie 3. Lékařské fakulty UK, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Státní zdravotní ústav, Praha