Oborová rada DSP Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví

Oborová rada DSP Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví (akreditace platná od roku 2021)

Předseda: 

 • pplk. gšt. doc. MUDr. Vladimír PAVLÍK, Ph.D. – Katedra voj. vnitřního lékařství a voj. hygieny FVZ UO Hradec Králové

Členové:

 • prof. MUDr. Lenka BORSKÁ, Ph.D. – přednostka Ústavu preventivního lékařství, LF UK HK
 • doc. MUDr. Svatopluk BÝMA, CSc. – Ústav hygieny a preventivní medicíny, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • plk. MUDr. Jana FAJFROVÁ, Ph.D. – hlavní hygienička MO
 • prof. Ing. Zdeněk FIALA, CSc. –  Ústav hygieny a preventivního lékařství, LF UK Hradec Králové
 • doc. Ing. Jana HOLÁ, Ph.D. – děkanka, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
 • plk. gšt. prof. MUDr. Jan HORÁČEK, Ph.D. – vedoucí Katedry voj. vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové
 • plk. gšt. doc. PharmDr. Daniel JUN, Ph.D. – vedoucí Katedry toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO Hradec Králové
 • plk. gšt. RNDr. Hynek SCHVACH, Ph.D.vedoucí Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu, FVZ UO Hradec Králové
 • plk. gšt prof. MVDr. Zuzana ŠINKOROVÁ, Ph.D. – proděkanka pro vědeckou činnost, vedoucí Katedry radiobiologie, FVZ UO Hradec Králové

Oborová rada DSP Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví (akreditace platná do roku 2024)

Předseda:       

 • plk. gšt. doc. PharmDr. Daniel JUN, Ph.D. – vedoucí Katedry toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO Hradec Králové 

Členové:    

 • plk. MUDr. František BÍLEK, Ph.D. – Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha
 • doc. MUDr. Svatopluk BÝMA, CSc. – Ústav sociálního lékařství, LF UK Hradec Králové
 • doc. MUDr. Pavel DLOUHÝ, Ph.D.  – Centrum pro výzkum diabetu metabolismu a výživy UK Praha, 3. LF Praha
 • doc. RNDr. Vlastimil DOHNAL, Ph.D. et Ph.D. – Přírodovědecká fakulta, Katedra chemie UHK Hradec Králové
 • prof. Ing. Zdeněk FIALA, CSc. – Ústav hygieny a preventivního lékařství, LF UK, Hradec Králové
 • plk. gšt. prof. MUDr. Jan HORÁČEK, Ph.D. – vedoucí Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové
 • plk. prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D. – děkan FVZ UO HK; vedoucí Katedry epidemiologie, FVZ UO Hradec Králové
 • pplk. gšt. doc. MUDr. Vladimír PAVLÍK, Ph.D. – Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny FVZ UO Hradec Králové
 • MUDr. Vladimír VALENTA, Ph.D. – Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana ŠINKOROVÁ, CSc. – proděkanka pro vědeckou činnost FVZ UO HK, vedoucí Katedry radiobiologie, FVZ UO Hradec Králové