Oborová rada DSP Vojenské radiobiologie

Oborová rada DSP Vojenské radiobiologie (akreditace od roku 2021)​

Předsedkyně:

 • plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana ŠINKOROVÁ, Ph.D. – proděkanka pro vědeckou činnost, Katedra radiobiologie, FVZ UO Hradec Králové

Členové:

 • Dr. Ing. Marie DAVÍDKOVÁ, CSc. –Ústav jaderné fyziky AVČR, Praha
 • prof. MUDr. Stanislav FILIP, Ph.D., DSc. – Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
 • mjr. doc. Ing. Jiří JANDA, Ph.D. – Univerzita obrany, Brno
 • prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., MBA, dr.h.c. – Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT Praha
 • prof. MUDr. Karel ODRÁŽKA, Ph.D. – Onkologická klinika, 1. LF UK  Praha
 • pplk. doc. MUDr.  Jaroslav PEJCHAL, Ph.D. et Ph.D. – Katedra toxikologie a voj. farmacie, FVZ UO
 • prof. MUDr. Martina ŘEZÁČOVÁ, Ph.D. – Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
 • pplk. doc. PharmDr. Aleš TICHÝ, Ph.D. – Katedra radiobiologie, FVZ UO
 • doc. MUDr. Jaroslav VAŇÁSEK, CSc. – emeritní primář MULTISCAN Pardubice
 • prof. RNDr. Jiřina VÁVROVÁ, CSc. – emeritní profesor UO 

 

Předsedkyně: 

 • plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana ŠINKOROVÁ, Ph.D. – proděkanka pro vědeckou činnost, vedoucí Katedry radiobiologie, FVZ UO Hradec Králové 

Členové: 

 • prof. MUDr. Stanislav FILIP, Ph.D. – Klinika onkologie a radioterapie FN HK a LF UK Hradec Králové
 • mjr. doc. Ing. Jiří Janda, Ph.D. – Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, UO Brno
 • prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc. – Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT Praha
 • prof. MUDr. Karel ODRÁŽKA, Ph.D. – MULTISCAN, Nemocnice Pardubice
 • prof. RNDr. Rudolf ŠTĚTINA, CSc. – emeritní profesor FVZ UO Hradec Králové
 • pplk. doc. PharmDr. Aleš TICHÝ, Ph.D. –  Katedra radiobiologie, FVZ UO Hradec Králové
 • doc. MUDr. Jaroslav VAŇÁSEK, Ph.D. – emeritní primář MULTISCAN Pardubice
 • prof. RNDr. Jiřina VÁVROVÁ, CSc. – emeritní profesorka FVZ UO Hradec Králové