Oborová rada DSP Vojenské vnitřní lékařství

Oborová rada DSP Vojenské vnitřní lékařství (akreditace od roku 2021)

Předseda:

 • plk. gšt. prof. MUDr. Jan HORÁČEK, Ph.D. – vedoucí Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO  Hradec Králové

Členové:

 • prof. MUDr. Vladimír BLAHA, CSc. – přednosta III. interní gerontometabolická klinika, FN a LF Hradec Králové, FN Hradec Králové
 • doc. MUDr. Luděk HAMAN, Ph.D.  I. Interní kardioangiologická klinika, FN Hradec Králové
 • pplk. doc. MUDr. Martin JAKL, Ph.D. – Katedra vojenského vnitřního lékařství  a vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové
 • prof. MUDr. Ladislav JEBAVÝ, CSc. – Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové 
 • doc. MUDr. Martin MALÝ, Ph.D. – Interní klinika, ÚVN Praha
 • pplk. gšt. doc. MUDr. Vladimír PAVLÍK, Ph.D. – Katedra vojenského vnitřního lékařství  a vojenské hygieny , FVZ UO Hradec Králové
 • prof. MUDr. Luboš SOBOTKA, CSc. – Katedra interních oborů, LF UK Hradec Králové
 • doc. MUDr. Štěpán SUCHÁNEK, Ph.D. – Interní klinika, ÚVN Praha 
 • prof. MUDr. Petr URBÁNEK, CSc. – přednosta Interní kliniky, ÚVN Praha
 • prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph.D. – Interní klinika, ÚVN Praha
 • prof. MUDr. Pavel ŽÁK, Ph.D. – přednosta IV. Interní hematologické kliniky, FN Hradec Králové; FN a LF UK Hradec Králové 


Oborová rada DSP Vojenské vnitřní lékařství (akreditace od roku 2024)

Předseda:       

 • prof. MUDr. Ladislav JEBAVÝ, CSc. – Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové 

Místopředseda:

 • plk. gšt. prof. MUDr. Jan HORÁČEK, Ph.D. – vedoucí Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové

Členové:

 • prof. MUDr. Petr DÍTĚ, DrSc. – LF Ostravská univerzita
 • doc. MUDr. Jaroslav GREGOR, CSc. – FN Hradec Králové 
 • doc. MUDr. Luděk HAMAN, Ph.D. – I. interní kardiologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
 • doc. MUDr. Martin MALÝ, Ph.D. – Interní klinika, ÚVN Praha
 • prof. MUDr. Luboš SOBOTKA, CSc. – Katedra interních oborů, LF UK Hradec Králové
 • prof. MUDr. Petr URBÁNEK, CSc. – přednosta Interní kliniky, ÚVN Praha
 • prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph.D. – Interní klinika, ÚVN Praha