Přijímací komise

​Předseda:

kpt. Mgr. et Mgr. Tomáš KUČERA

 

Místopředseda:

RSDr. Peter PUDÍK 

 

Tajemník:

Bc. Klára LUKAVCOVÁ MITÁŠOVÁ

 

Členové:

pplk. Mgr. Marek KULICH

kpt. RNDr. Klára KUBELKOVÁ, Ph.D.

MUDr. Vojtěch HUMLÍČEK, Ph.D.

Ing. Milan ROHLENA

Mgr. Pavlína KUBIŠOVÁ

PhDr. Eva DRAHOKOUPILOVÁ