Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj

plk. gšt. RNDr. Hynek SCHVACH, Ph.D.

Kontakt
  • Adresa:Třebešská 1575, Hradec Králové
  • Telefon973 253 003
  • Mobil:724 605 281