Rady studijních programů

Rada stud. programu Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie

Rada stud. programu Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství

Rada stud. programu Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství

Rada stud. programu Zdravotnické záchranářství