Rada stud. programu Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství

Předseda:

 •  prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

Tajemník:

 • RSDr. Peter PUDÍK

Členové: 

 • plk. gšt. prof. MUDr. Jan HORÁČEK, Ph.D.
 • plk. gšt. doc. MVDr. Zuzana ŠINKOROVÁ, Ph.D.
 • plk. gšt. doc. PharmDr. Daniel JUN, Ph.D.
 • plk. gšt. MUDr. Michal PLODR, Ph.D., MBA
 • pplk. doc. MUDr. Jaroslav PEJCHAL, Ph.D. et Ph.D.
 • pplk. gšt. doc. MUDr. Vladimír PAVLÍK, Ph.D.
 • pplk. gšt. doc. MUDr. Petr LOCHMAN, Ph.D.
 • pplk. gšt. prof. MUDr. Jan SMETANA, Ph.D.
 • pplk. Ing. Milan RŮŽIČKA, Ph.D.
 • MUDr. Vojtěch HUMLÍČEK, Ph.D.
 • pplk. gšt. prof. RNDr. Miroslav POHANKA, Ph.D., DSc.
 • plk. gšt. RNDr. Hynek SCHVACH, Ph.D.
 • mjr. PhDr. Jaroslav ŽĎÁRA, Ph.D.