Vědecká rada fakulty

Předseda:
 prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.FVZ UO, děkan
Místopředseda:
plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.​FVZ UO, proděkanka pro vědeckou činnost
​Člen představenstva:
​prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.​FVZ UO, Katedra toxikologie a vojenské farmacie
Interní členové:
 prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.FVZ UO, Katedra epidemiologie
 prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.FVZ UO, Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu
 plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.FVZ UO, Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, vedoucí katedry
 prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc.FVZ UO, Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
 plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.FVZ UO, Katedra toxikologie a vojenské farmacie, vedoucí katedry
 pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.FVZ UO, Katedra toxikologie a vojenské farmacie, zástupce vedoucího katedry
 pplk. gšt. doc. MUDr. Petr Lochman, Ph.D.FVZ UO, Katedra vojenské chirurgie, vedoucí katedry
 doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBAFVZ UO, Katedra vojenské chirurgie
 pplk. prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc.FVZ UO, Katedra molekulární patologie a biologie, zástupce vedoucího katedry
 plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D. FVZ UO, proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
 pplk. gšt. prof. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.FVZ UO, proděkan pro doktorské studijní programy a specializační vzdělávání
 doc. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.FVZ UO, Katedra toxikologie a vojenské farmacie
 plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.FVZ UO, proděkanka pro vědeckou činnost
 pplk. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.FVZ UO, Katedra radiobiologie, zástupce vedoucího katedry
Externí členové:
 prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.LF UP Olomouc, projektový manažer Ústavu farmakologie
 brigádní generál MUDr. Zoltán BubeníkSekce vojenského zdravotnictví MO, ředitel
 doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, děkanka
 doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové, Plicní klinika, přednosta kliniky
 prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.LF UP Olomouc, proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutární zástupce děkana
 prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.Univerzita Hradec Králové, rektor
 prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.Lékařská fakulta v Hradci Králové, děkan
 doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika infekčních nemocí, přednosta kliniky
 doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, děkan