Elektronické informační zdroje

Podmínky využívání elektronických informačních zdrojů jsou upraveny licenčními smlouvami jednotlivých zdrojů. Hromadné stahování dat přesahující vlastní studijní a výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může zapříčinit zablokování přístupu k licenčním zdrojům pro celou univerzitu.

 

Odkazy do plnotextových zdrojů:

  • Science Direct Medicína, přírodní vědy, inženýrské obory, management, ekonomie, sociální vědy.
  • Springer Link Přírodní a technické vědy, výpočetní technika, ekonomie, společenské vědy. Při vyhledávání doporučujeme odebrat po levé straně možnost „Include Preview Only content“. Pak se zobrazí pouze tituly plnotextově zakoupené.
  • IEEE Xplore Elektroinženýrství a informatika, technologické systémy, automatika, jaderná fyzika, dopravní technika.
  • EBSCO Humanitní a společenské vědy. Akademická databáze je dostupná vzdáleným přístupem https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze Na základě smluvního vztahu mezi Moravskou zemskou knihovnou a Univerzitou obrany je zabezpečen volný přístup studentů a zaměstnanců UO k tištěným i elektronickým zdrojům MZK na dálku. Zaregistrujte se zdarma v Moravské zemské knihovně a získáte nepřebernou náruč studijních materiálů. 
  • VOLNĚ DOSTUPNÁ ODBORNÁ DATABÁZE informací o chemických látkách, vlastnostech, strukturních vzorcích, molekulárních popisech, toxicitě, výrobě, použití: http://www.chemspider.com

 

Citační databáze:

 

Citace a rešerše