Stravování na FVZ

FVZ disponuje vlastním kuchyňským blokem v Novém Areálu, Třebešská 1575, Hradec Králové. Kapacita tohoto zařízení je 600 stravních dávek na den. Provozování zařízení je smluvně vázáno na cateringovou firmu.

Kontakt na vedoucího provozu : Dagmar Sůrová – tel: 973 253 102.