Stravování na FVZ

FVZ disponuje vlastním kuchyňským blokem v Novém Areálu, Třebešská 1575, Hradec Králové. Kapacita tohoto zařízení je 600 stravních dávek na den. Provozování zařízení je smluvně vázáno na cateringovou firmu.

V současnosti je kuchyňský blok v provozní odstávce pro potřebné dokončení a odstranění závad po rekonstrukci varny a zkušebním provozu.
Náhradní stravování studentů a stálého stavu fakulty je zabezpečeno formou zaměstnavatelem poskytnutých stravovacích poukázek.

Kontakt na vedoucího provozu : Ing. František Černý- tel: 973 253082, mob: 724 071 161.