Partnerské zahraniční školy a instituce

FVZ má navázány kontakty s řadou obdobných vzdělávacích institucí především v rámci zemí NATO. Jedná se o pravidelné kontakty spočívající ve výměně zkušeností z vědecké a pedagogické oblasti, realizované při vzájemných návštěvách představitelů škol a krátkodobých výměnách studentů při příležitosti vojensko-odborné a vojensko-medicínské výuky, významných událostí na jednotlivých školách i odborných stáží. Tyto kontakty jsou především s vojenskými lékařskými akademiemi v Lyonu (Francie) a Mnichově (SRN), Výměny vědeckopedagogických pracovníků  probíhají rovněž s dalšími institucemi na úrovni některých oborů – např. s VLA v Sofii (Bulharsko), Ankaře (Turecko) nebo v pobaltských státech. Spolupráce na vědecké úrovni je aktivní s řadou dalších institucí na celém světě.

Ve prospěch Ozbrojených sil Slovenské republiky jsou školeni především v oblasti organizace a taktiky zdravotnické služby specialisté pro výkon služby na čelných místech v organizační struktuře jejich zdravotnické služby.

Dobrá spolupráce je rovněž s AMEDC&S, San Antonio, Texas, USA v oblasti vzdělávání vedoucích představitelů školy a zdravotnické služby v otázkách zdravotnických, manažerských a logistických odborností. Podobně opakované kurzy proběhly s odbornou chirurgickou problematikou. Tyto vzdělávací akce připravují naše lékaře především na práci v mnohonárodním prostředí spojených operací. Pokračuje spolupráce ve výuce a přípravě odborných kurzů s Národní gardou v Texasu, USA.