Struktura

Katedry

Katedra epidemiologie (K-301)

Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu (K-302)

Katedra radiobiologie (K-303)

Katedra toxikologie a vojenské farmacie (K-304) 

Katedra vojenské chirurgie (K-305) 

Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny (K-306) 

Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství (K-307) 

Katedra molekulární patologie a biologie (K-308)​​  

Oddělení vivária – OdViv

Děkanát

Logistika

Personální oddělení  – PersOd

Správní skupina – SpSk

Studijní oddělení – StOd

Oddělení vědecké práce a grantové politiky – OdVPGP

Skupina ekonomického zabezpečení – SkEZ

Oddělení plánování a bezpečnosti informací – OdPBI