Katedra epidemiologie

Účast členů katedry v zahraničních misích a mezinárodních jednotkách NATO

Plk. doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – 6. polní nemocnice v Albánii a Turecku

Pplk. MUDr. Jan Smetana, Ph.D. – CBRN JAT (Joint Assessment Team) NRF-8