Katedra epidemiologie

Věda

hodnocení nových očkovacích látek a účast na klinických studií vakcín proti pneumokokům, meningokokům, žloutence typu A a B, klíšťové encefalitidě, chřipce, pásovému oparu, atd.

vliv očkování proti pneumokokům na nosičství Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae v nazofaryngu

genová typizace herpetických virů pomocí sekvenčních analýz

spolupráce na testování účinnosti protegrinů  

výzkum v problematice ochrany proti biologickým agens

testování účinnosti dezinfekčních prostředků

doporučování postupů při dekontaminaci B-agens

spolupráce při řešení problematiky infekcí imunosuprimovaných nemocných

spolupráce při hodnocení rizika leptospiróz a nové možnosti detekce