Katedra epidemiologie

Výuka

Pregraduální výuka epidemiologie a mikrobiologie v českém i anglickém jazyce pro studenty FVZ UO, LF UK a FF UK  v Hradci Králové

Postgraduální vzdělávání lékařů ve specializačních přípravách

Doktorské studijní programy v oborech epidemiologie a lékařská mikrobiologie v českém a anglickém jazyce

Účast při výuce: Univerzita Karlova – Lékařská a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Pardubice – Fakulta zdravotnických studií, Slezská univerzita v Opavě, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví