Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu

Věda

Vědeckou práci katedra zaměřuje na výzkum zkvalitnění a zefektivnění organizace a řízení polní zdravotnické služby v souladu s vojenskou doktrínou ČR. Podílí se na optimalizaci organizační struktury zdravotnických jednotek, útvarů a zařízení, propracování zásad jejich činnosti a způsobů jejich řízení za války. Rozpracovává podklady a návrhy z těchto oblastí pro koncepční orgány zdravotnické služby AČR, včetně provádění posudků standardizačních dohod NATO v oblasti vojenského zdravotnictví z hlediska jejich ratifikace a možností implementace. 

Katedra vykonává expertizní činnost pro Odbor vojenského zdravotnictví MO a Agenturu vojenského zdravotnictví a poskytuje konzultace řídícím pracovníkům vojenského zdravotnictví všech stupňů. Zabezpečuje publikační činnost zaměřenou na potřeby výchovně vzdělávací práce a na předávání vědeckých informací.