Katedra radiobiologie

Výuka

Výuka KRAD je zaměřena na pregraduální výuku vojenské radiobiologie pro studenty magisterských programů všeobecného lékařství, stomatologie a farmacie a bakalářského studia. Dále pak na výuku biofyziky, radiobiologie a radiační hygieny pro bakalářský obor zdravotnický záchranář a na přednášky různých specializovaných kurzech či školeních, kde jsou přednášky lektorů vyžadovány. Katedra je akreditována pro doktorandské studium radiobiologie. Naše pracoviště zajišťuje výuku v odborných kurzech dle potřeb AČR a rovněž zastává funkci posilové laboratoře AČR pro vyšetření vzorků biologické povahy stran kontaminace radionuklidy.