Katedra toxikologie a vojenské farmacie

Prezentace

Zpuchýřující otravné látky (prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.)​

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany (prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc.)

Všeobecně jedovaté otravné látky (prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.)

Úvod do vojenské toxikologie (prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.)

Látky psychicky zneschopňující (prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.)

Nervově paralytické látky (pr​of. MUDr. Jiří Kassa, CSc.)

Biologické účinky průmyslových škodlivin a agrochemikálií (doc. MUDr. Josef Herink, DrSc., prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., pplk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.)

Látky s fytotoxickým účinkem (prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc.)

Chemický terorismus (prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.)

Kombinovaná poškození při použití chemických zbraní (prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc., prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.)

Chemická zbraň zbraní (prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc., prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.)​

Dusivé otravné látky (prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.)

Dráždivé otravné látky (prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.)

Riziko expozice průmyslovým škodlivinám při chemických haváriích (pplk. prof. Ing. Jiří Cabal, CSc.)

Toxikologická problematika chemických havárií (prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc.)

Mykotoxiny (prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc.)

Rizikové noxy vojenského prostředí (mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.)

Zdravotnická protichemická expertíza vody a potravin (pplk. prof. Ing. Jiří Cabal, CSc.)

Odmořování bojových otravných látek (pplk. prof. Ing. Ji​ří Cabal, CSc.)​​

Antidota proti nervově paralytických látkám v AČR (doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc.)

Antidota proti bojovým otravným látkám v AČR a mořnosti jejich vývoje (doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc., prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc., prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc.)

Bojové otravné látky zneužitelné v civilním sektoru (doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc.)