Katedra toxikologie a vojenské farmacie

Národní a mezinárodní spolupráce

Na poli výzkumu a vývoje profylaktických a antidotních prostředků proti nervově paralytickým látkám (NPL) a organofosforovým insekticidům spolupracuje katedra toxikologie a vojenské farmacie (KTVF) s řadou výzkumných pracovišť – Medicinal Science Division, Korea Research Institute of Chemical Technology, Taejon – Korea, Institute for Medical Research and Occupational Health, Zagreb – Croatia, Department of Pharmacology and Therapeutics, Faculty of Medicine and Health Science, United Arab Emirates University, Al Ain – United Arab Emirates, Institute of Pharmacology and Toxicology of Federal Armed Forces Medical Academy Munich – Germany, TNO Prins Maurits Laboratory in Rijswijk – the Netherlands, Department of Toxicology of NBC Research Centre of Military Medical Academy in Sofia – Bulgaria, Centre de Recherches du Service de Sante des Armees /CRSSA/ Grenoble – France. Spolupráce je charakterizována většinou výměnou informací a bilaterálními stážemi, společnými projekty a v mnoha případech testováním antidot, připravených v laboratořích KTOX/KTVF zahraničními institucemi.

V rámci programů cílených k identifikaci mechanizmů chemoprevence prvních fází mutageneze katedra spolupracuje s Institute of Nutrition Research v Oslu (Norsko) a Institute of Preventive and Clinical Medicine v Bratislavě (Slovenská republika). KTOX byla aktivní i ve spolupráci s organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu (Holandsko).

Příslušníci KTVF jsou členy vydavatelských rad různých časopisů ve světě např. The ASA Review, Acta Medica, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry,Journal of Medical Chemical Biological and Radiological Defense etc., členové vědeckých rad (Scientific Advisory Board, Applied and Sciences Analysis, USA). KTOX získala od NATO Scientific Committee tři granty (Linkage Grants) věnované řešení problémů léčby otrav NPL ve spolupráci s Vojenskou lékařskou akademií v Mnichově (Německo), TNO Prins Maurits Laboratory v Rijswijku (Holandsko) a Vojenskou lékařskou akademií v Sofii (Bulharsko). Podle ISI (USA), výsledky výzkumu katedry byly publikovány ve více než tisíci publikacích a jsou často citovány.