Katedra toxikologie a vojenské farmacie

Výuka

Přestože výzkumná práce na katedře toxikologie a vojenské farmacie (KTVF) převažuje, velmi důležitou součástí její aktivity je pedagogická činnost. Je soustředěna na všechny oblasti – pregraduální výuku vojenské toxikologie pro studenty všeobecného lékařství, stomatologie a farmacie, na bakalářské a magisterské studium, na postgraduální výuku a na přednášky různých specializovaných kurzech či školeních, kde jsou přednášky lektorů vyžadovány. Katedra zajišťuje a garantuje, ve spolupráci s ostatními katedrami fakulty, výuku magisterského studijního programu vojenská farmacie. Je také akreditována pro doktorandské studium. Specializovaná výuka KTVF je oceňována nejen v rámci ČR ale i v zahraničí.