Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství

Věda

Katedra je koordinačním pracovištěm v oblasti vědecké práce v oboru organizace vojenského zdravotnictví v míru, urgentní medicíny a medicíny katastrof. Podílí se na zkvalitňování organizační struktury zdravotnických jednotek, útvarů a zařízení, propracování zásad jejich činnosti a způsobů jejich řízení v době míru a krizových situací. Katedra vykonává expertizní činnost a rozpracovává podklady a návrhy z těchto oblastí pro koncepční orgány zdravotnické služby AČR.

Zpracovává poznatky z předpisů a směrnic NATO a doporučuje jejich využívání v praxi a při zavádění do výuky, poskytuje konzultace pro terénní řídící pracovníky vojenské zdravotnické služby.

Spolupracuje s civilními orgány, zejména s orgány Ministerstva zdravotnictví ČR, v otázkách součinnosti civilního a vojenského zdravotnictví za mimořádných situací.

Zabezpečuje publikační činnost zaměřenou na potřeby výchovně vzdělávací práce a na předávání vědeckých informací. Katedra řídí výchovu talentovaných studentů v rámci studentské vědecké a odborné činnosti. Podílí se na řešení zadavatelských úkolů v rámci organizační struktury vojenského mírového zdravotnictví, je konzultačním a expertním pracovištěm oboru praktické lékařství pro dospělé a urgentní medicíny pro AČR, podílí se na zavádění a využívání výpočetní techniky ve vojenském zdravotnictví v oblasti léčebně-preventivní péče a ve výuce.