Katedra vojenské chirurgie

Historie katedry

Vznik katedry válečné chirurgie je časově spojen se založením Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové v roce 1951. Jako první byl jejím vedením pověřen doc. MUDr. J. Lichtenberg, později generálmajor a profesor, doktor věd. Jeho nástupcem ve funkci přednosty katedry se v roce 1958 stal jeho žák plk. prof. MUDr. A. Beneš, DrSc., který se zasloužil o další rozvoj oboru. V šedesátých a sedmdesátých letech patřili k oporám katedry vojenští lékaři Č. Reček, A. Mihula, J. Čermák, K. Dlabal a B. Konečný, později plukovník a profesor, který v roce 1977 vedení katedry převzal. Současně se o slovo hlásila mladší generace vojenských chirurgů, jako byli K. Zahořák, T. Suchý, L.Vykouřil, D. Šimkovič, L. Pintér a d​alší. V roce 1991 se stal vedoucím katedry plk. doc. MUDr. L. Vykouřil, CSc., kterého v roce 1999 nahradil doc. MUDr. L. Klein, CSc. Po přijetí České republiky do NATO byl doc. Klein jmenován brigádním generálem a v aliančním výběrovém řízení vybrán a ustanoven do funkce Zdravotnického poradce vrchního velitele spojených ozbrojených sil NATO v Evropě (ACE Medical Advisor) a náčelníka zdravotnického oddělení Vrchního velitelství spojených ozbrojených sil v Evropě (SHAPE) se sídlem v Belgii. Po dobu jeho nepřítomnosti byl vedením katedry pověřen plk. doc. MUDr. L.Vykouřil, CSc. V září 2002 stanul v čele katedry pplk. doc. MUDr. A. Ferko, CSc., který byl, podobně jako jeho předchůdci ve funkci, s účinností od ledna 2002 jmenován také hlavním odborníkem AČR pro obor chirurgie. V roce 2006  ukončil doc. Ferko služební poměr vojáka z povolání a na pracovišti pokračoval ve funkci přednosty Chirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové. V době od 1. dubna 2008 do 31. prosince 2012 byl vedoucím katedry o.z. doc. MUDr. L. Klein, CSc. V době od 1. ledna 2013 do 30. června 2021 vedl katedru plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA, který v letech 2013 – 2017 zastával současně i pozici děkana FVZ. Od 1. července 2021 je vedoucím katedry plk. gšt. doc. MUDr. Petr Lochman, Ph.D., MBA, který byl v září 2022 jmenován hlavním odborníkem AČR pro odbor chirurgie.