Katedra vojenské chirurgie

Věda

Vědeckou práci zaměřuje na výzkum účinné léčby válečných poranění a poranění v mimořádných podmínkách. Je školícím pracovištěm doktorských studijních programů v oboru vojenská chirurgie.

Vyčleněná lůžka Chirurgické kliniky FN Hradec Králové slouží jako léčebně-preventivní zařízení pro výukové a výzkumné aktivity KVCH.

Katedra válečné chirurgie se ve výzkumné činnosti zaměřuje na výzkum účinné léčby válečných poranění a poranění v mimořádných podmínkách.

Katedra v oblasti vědecko-výzkumných aktivit provádí výzkum v oblasti:

  • experimentální a klinické využití syntetických cyanoakrylátových lepidel v chirurgii trávicí trubice
  • využití plazmy bohaté na trombocyty při léčbě popáleninových ploch a chronických kožních defektů
  • snižování výskytu ranných komplikací – možnosti zabránění a prevenci vzniku ranné infekce, vymezení a ovlivnění faktorů vázaných na pacienta, nemocniční prostředí a operační postupy
  • zástava krvácení – testování nových nebo modifikovaných technik při stavění dutinového krvácení a krvácení z  parenchymatózních orgánů, při použití selektivní a neselektivní techniky tamponády u krvácení z jater, plic nebo retroperitonea
  • uplatnění nanovláken v léčbě chirurgických komplikací – nalezení možností vazby antibiotických a antiseptických preparátů na nanovláknový nosič a jejich využití v léčbě chirurgických infekcí
  • metabolické a hormonální změny při hemodynamické optimalizaci šokového stavu – monitorování metabolických a hormonálních změn v průběhu terapie šokového stavu a sledování vlivu způsobu terapeutické intervence na jeho průběh
  • dočasný uzávěr dutiny břišní –  cílem výzkumu je nalézt optimální materiál a techniku, která by vyhovovala použití v polních a mimořádných mírových podmínkách,
  • nové chirurgické techniky v ošetření poranění skeletu – snížení rizika infekčních komplikací při léčbě vysokoenergetických poranění skeletu
  • srovnání nitrodřeňové a dlahové osteosyntézy zlomenin stehenní kosti s cílem omezení až zabránění systémové zánětlivé reakce