Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny

Projekty

Dlouhodobý záměr rozvoje organizace 1011 – Klinické obory

Quality of life measurement and its influence to overall survival in hematopoietic stem cell transplantation in CZ

Supported by the Internal Grant Agency of the Czech Republic Health Service, 2010–2015 (Project No.: NT11299).

Projekt cílené intervence, prevence a záchyt nadváhy a obezity u VZP AČR

Hlavní řešitel Odbor vojenského zdravotnictví MO, spoluřešitel pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D., projekt plánován v rozmezí let 2011–2014 s následným pokračováním.

Návrh nové bojové dávky potravin BDP-T, bojová dávka potravin určená pro tropické a subtropické pásmo.

Hlavní řešitel Ing. Luděk Novák, MEDIAP, s.r.o., člen řešitelského týmu pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D., doba řešení 2012–2015.