Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny

Spolupráce

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Institut postgraduálního vzdělávání Praha

Zdravotní ústav Hradec Králové

Krajská hygienická stanice Liberec

Vojenský zdravotní ústav Praha

Odbor vojenského zdravotnictví MO

Ústřední vojenská lékařská komise

Hlavní hygienik MO

Úřad státního odborného dozoru Praha

Slezská univerzita v Opavě

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov