Doktorský studijní program

Vyhodnocení konference studentů doktorských programů

Informace pro uchazeče

E-přihláška

Charakteristika akreditovaných doktorských studijních programů

Vzorový přijímací test z AJ

Informace pro studenty

Předpisy vztahující se ke studiu

Erasmus+

Specifický výzkum

Dotazy k přijímacímu řízení zodpoví: Ivana Šáchová, tel. 973253147, e-mail:  ivana.sachova@unob.cz