Doktorský studijní program

Vyhodnocení konference studentů doktorských programů

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce

Oznámení o konání SDZ a obhajoby – Kutáč, Vašek, Lašák

Informace pro uchazeče

E-přihláška

Charakteristika akreditovaných doktorských studijních programů

Vzorový přijímací test z AJ

Informace pro studenty

Předpisy vztahující se ke studiu

Erasmus+

Specifický výzkum

Dotazy k přijímacímu řízení zodpoví: Ivana Šáchová, tel. 973253147, e-mail:  ivana.sachova@unob.cz