Kurzy a odborné stáže organizované FVZ UO

 
 

Přihlášky na kurzy a stáže přijímá p. Ilona SVOBODOVÁ

tel.: 973 253 162

e-mail: ilona.svobodova@unob.cz

fax: 973 253 153

Kurzy Urgentní péče v poli  kontaktní osoba mjr. MUDr.Ľudovít PÚDELKA

tel. 972 253 106

e-mail: ludovit.pudelka@unob.cz