Přehled oborů habilitačního a jmenovacího řízení

Název oboru

Typ řízení

Komise/Rada

Datum platnosti akreditaci

Číslo jednací

Epidemiologie, preventivní lékařství a hygiena

H, P

04/2019

5. 6. 2029

NAU-25/2019-7

Infekční biologie

H, P

05/2019

10. 7. 2029

NAU-24/2019-9

Lékařská mikrobiologie

H, P

02/2015

1. 6. 2023

MSMT-12994/2015

Toxikologie

H, P

08/2019

17. 9. 2029

NAU-23/2019-13

Vojenská chirurgie

H

9/2019

17. 9. 2029

NAU-26/2019-12

Vojenská radiodiologie

H

05/2019

10. 7. 2029

NAU-24/2019-9

Vojenské vnitřní lékařství​H, P​04/2015​30. 11. 2023MSMT-35093/2015-1

​