Probíhající habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Probíhající habilitační řízení

Oznámení o zahájení habilitačního řizení – pplk. MUDr. Karel ŠMEJKAL, Ph.D.

Oznámení o konání  veřejné přednášky v rámci habilitačního řízení

Probíhající řízení ke jmenování profesorem

Oznámení o konání  veřejné přednášky v rámci řízení ke jmenování profesorem