Probíhající habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Probíhající habilitační řízení

Oznámení o konání  veřejné přednášky v rámci habilitačního řízení

Probíhající řízení ke jmenování profesorem

doc. PharmDr. Ondřej SOUKUP Ph.D.

Oznámení o konání  veřejné přednášky v rámci řízení ke jmenování profesorem

Přednáška – doc. Soukup