Ocenění pracovníků FVZ

CENA DĚKANA ZA VĚDECKOU PRÁCI ZA ROK:

2022

2021

2020

2019

2018

2017 

2016

2015

2014

2013

Mgr. Pavle PAVLÍK, Ph.D. – Katedra molekulární patologie a biologie

Mgr. Alžbětě FILIPOVÉ, Ph.D. – Katedra radiobiologie, 

Mgr. Ľubica MÚČKOVÁ  – Katedra Toxikologie a vojenské farmacie,

npor. MUDr. Pavel SKOŘEPA  – Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny

Mgr. Lukáš GÓRECKI – Katedra Toxikologie a vojenské farmacie

pplk. doc. MUDr. Jan SMETANA, Ph.D. – Katedra epidemiologie,

RNDr. Jan MISÍK, Ph.D.  – Katedra toxikologie a vojenské farmacie,

PharmDr. Jan KORÁBEČNÝ, Ph.D. – Katedra toxikologie a vojenské farmacie

PharmDr. Juraj LENČO, Ph.D.  – Katedra molekulární patologie a biologie,

Mgr. Ivo FABRIK – Ústav molekulární patologie, 

2012

Mgr. Lucie BALONOVÁ, Ph.D. – Ústav molekulární patologie, 

2011

Mgr. Adéla STRAŠKOVÁ – Centrum pokročilých studií,

2010

Mgr. Lucie BALONOVÁ – Ústav molekulární patologie,

2009

kpt. RNDr. Miroslav POHANKA, Ph.D. – Centrum pokročilých studií,

2008

 PharmDr. Kamil MUSÍLEK, Ph.D. – Katedra toxikologie

2007

 mjr. MUDr. Jan HORÁČEK, Ph.D. – Katedra válečného vnitřního lékařství

2006

PharmDr. Ivona PÁVKOVÁ, Ph.D. – Ústav molekulární patologie

2005

 Ing. Kamil KUČA, Ph.D. – Katedra toxikologie

 

CENA REKTORA ZA VĚDECKOU PRÁCI ZA ROK:

2015

2014 

2013

2011

plk. doc. PharmDr. Daniel JUN, Ph.D. – Katedra toxikologie a vojenské farmacie

pplk. doc. RNDr. Miroslav POHANKA, Ph.D. Dr.Sc. – Katedra molekulární patologie a biologie

plk. prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D. – Katedra epidemiologie

 prof. MUDr. Jiří STULÍK, CSc. – Ústav molekulární patologie

2010

 doc. Ing. Kamil KUČA, Ph.D. – proděkan pro vědeckou činnost, Centrum pokročilých studií

2009

 prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. – Katedra epidemiologie

2008

 prof. RNDr. Aleš MACELA, DrSc. – Centrum pokročilých studií

2007

 doc. MUDr. Jiří BAJGAR, DrSc. –  Katedra toxikologie

2004

 plk. doc. MUDr. Jiří KASSA, CSc. – Katedra toxikologie

 
MEDAILE UNIVERZITY OBRANY

2013

 pplk. doc. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D. – Ústav molekulární patologie

 

CENA PRIMÁTORA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA STUDENTSKOU TVŮRČÍ PRÁCI ZA ROK:

2016 

2008

RNDr. Alžběta DLABKOVÁ, Ph.D. – Katedra toxikologie a vojenské farmacie 

kpt. MUDr. Zdeněk ŠUBRT, Ph.D. – Katedra válečné chirurgie

2006

 Ing. Kamil KUČA, Ph.D. – Katedra toxikologie

 

MEDAILE STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

2015

 2012

prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc.. – Katedra toxikologie a vojenské farmacie

prof. MUDr. Miroslav ŠPLIŇO, DrSc. – Katedra epidemiologie

2012

 Mgr. Ondřej SOUKUP, Ph.D. – Katedra veřejného zdravotnictví