Ocenění studentů FVZ

Ocenění studentů magisterských studijních programů

STUDENTI MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ
2014

Vědecká konference studentů lékařských fakult České republiky

Sekce: lékařských teoretických a preklinických oborů

 • 1.místo: rtn. František Saňák – Efektory přirozené imunity

9. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti výsledky

Sekce: Pomocná vědecká síla – KVCH, KVVL, KRAD

 • 1. místo: rtm. Martin Jedlička – Radioprotektivní efekt ortovanadanu sodného
 • 2. místo: čet. Hana Čápková – Prognostické markery u akutních leukemií a jejich využití při individualizované terapii
 • 2. místo: npor. MUDr. Lucie Pravdová – Selhání protidestičkové léčby

Sekce: Pomocná vědecká síla – CPS, TOX, ÚMP, KE

 • 1. místo: rtn. František Saňák – Efektory přirozené imunity
 • 2. místo: čet. Michaela Jarošová – Syntéza potenciálních inhibitorů cholinesteras pro terapii Alzheimerovy choroby – deriváty 7-methoxytakrinu a vit. B3
 • 3. místo: rtn. Petra Polcarová – Detekce legionel ve vodních zdrojích ubytovacích a zdravotnických zařízeních

Sekce: Pomocná vědecká síla – KVH, KVŠLUM, KVZ

 • 1. místo: čet. Jana Kočí – Výskyt rizikových faktorů civilizačních onemocnění ve vybrané subpopulaci
 • 2. místo: rtn. Daniel Thibaud – Implementace standardů kvality práce na centrech zdravotních služeb a jejich hodnocení
 • 3. místo: rtn. Ivo Faflík – Možnosti hodnocení tělesného složení

Sekce: Pomocná pedagogická síla

 • 1. místo: rtm. Pavel Smejkal – Transport raněných v terénu
 • 2. místo: rtn. Tomáš Rejda – Zdravotnické zabezpečení Čs. legií v období 1. světové války
 • 3. místo: des. Květa Macharová – Volně prodejné prostředky na hubnutí
 • cena rektora za STČ 2014, rtm. Markéta Krejčiová – za vědecko-výzkumné úspěchy dosažené v akademickém roce 2013/2014 v oblasti studia inhibitorů acetilcholinesterasy a jejich využití při léčbe Alzheimerovy choroby
2013
 • 1. místo v 2. sekci – pomocná vědecká síla – KVH, KVZ, rtm. Markéta Krejčiová,  8. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti, Fakulta vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové, 24. září 2013
 • 3. místo v nelékařské a stomatologické sekci, rtm. Markéta Krejčiová, Vědecká konference studentů lékařských fakult ČR, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 28.-29. listopadu 2013
 • 3. místo v sekci biologických věd, čet. Zuzana Maděryčová, XXI. Studentská vědecká konference FaF UK v Hradci Králové
 • 3. místo v nelékařské a stomatologické sekci, rtm. Markéta Krejčiová, Vědecká konference studentů lékařských fakult ČR, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 28.-29. listopadu 2013, Inhibitory acetylcholinesterasy užívané v léčbě Alzheimerovy choroby – základní farmakokinetické parametry
 • 1. místo, rtm. Pavel Skořepa, 59. studentská vědecká konference Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, sekce klinických oborů, Sérové koncentrace cytokinů a adhezních molekul u pacientů s akutní leukemií
2012
 • 1. místo, čet. Martin Bortlík, 2. studentská vědecká konference Ostrava, Efekt IL-12 a/nebo IL-15 na buněčné funkce NK buněk pupečníkové krve
 • 2. místo v sekci prací teoretických a preklinických, čet. Martin Bortlík, 58. studentská vědecká konference LF UK v Hradci Králové, Efekt IL-12 a/nebo IL-15 na buněčné funkce NK buněk pupečníkové krve
2009
 • 2. místo v sekci prací klinických, prap. Vendula Šepsová, Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR, Bratislava, Testování inhibičního potenciálu reaktivátorů acetylcholinesterázy in vitro
2008
 • 3. cena za lékařství 2008, prap. Veronika Mikusová, na základě rozhodnutí celostátní poroty udělilo Francouzské velvyslanectví v Praze a společnost Pierre Fabre Médicament
 • 3. místo v sekci prací klinických, prap. Petr Novotný, Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR, Košice, Nitrodřeňová osteosyntéza diafyzárních zlomenin předloketních kostí hřebem True-flex – retrospektivní analýza souboru pacientů
2007
 • 1. místo v sekci přírodních věd, nprap. Libor Vašina, Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR, Liptovský Mikuláš, Hodnocení účinnosti nově syntetizovaných reaktivátorů acetylcholinesterázy při intoxikaci nervově paralytickou látkou tabunem
2006
 • 3. místo v sekci K1.1, nprap. Lucie Chadimová, Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR, Plzeň, Mikroalbuminurie a ateroskleróza
 • 3. místo v sekci K 3.4, prap. Jana Pospíšilová, Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR, Plzeň, Analýza hodnocení „informovaného souhlasu s operací“ chirurgickým pacientem
 • 1. místo v sekci K 1.7, nprap. Martin Jakl, Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR, Plzeň, Vliv dimethylsulfoxidu na krevní tlak a tepovou frekvenci

 

Ocenění studentů doktorských studijních programů

2014

Diplom za nejlepší odbornou vědeckou práci na 8. fakultní konferenci studentů doktorských studijních programů

 • Mgr. Ivo FABRIK – Sekce Epidemiologie, Lékařská mikrobiologie, Infekční biologie a Vojenská radiobiologie. Název práce – Mapování intracelulárních pochodů primárních dendritických buněk v časné fázi interakce s F. tularensis.
 • kpt. MUDr. Tomáš KUPSA – Sekce Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví, Vojenská chirurgie, Vojenské vnitřní lékařství, Název práce: Analýzy vybraných prognostických faktorů u akutních myeloidních leukémií.
 • Mgr. Alžběta KRAČMAROVÁ – Sekce Toxikologie. Název práce: Biochemické aspekty neurodegenerativních poruch.

 

2006

 • 1.místo v sekci prací klinických, MUDr. Miloš Bohoněk, 3. královéhradecké lékařské postgraduální dny, LF UK Hradec Králové, Blood freezing program in the Czech Republic
 
​​