Dlouhodobé záměry rozvoje organizace

​V roce 2021 řeší Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany 2 projekty na rozvoj organizace  Ministerstvem obrany ČR. Tyto projekty nahrazují dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálním vývoji a inovací z veřejných prostředků ukončené výzkumné záměry. 

 

Přehled projektů na rozvoj organizace řešených v letech 2017–2021:

Zdravotnická problematika ZHN, řešitel plk. gšt. doc. PharmDr. Daniel Jun Ph.D., KTVF

Klinické obory, řešitel  doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA, KVCH 

 

 

Přehled ukončených výzkumných záměrů:

Zdravotnická problematika ZHN, odpovědný řešitel prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc., KTOX

Zdravotnicko-vojenské aspekty klinických oborů, odpovědný řešitel doc. MUDr. Leo Klein, CSc., KVCH

Implementace nových poznatků hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie do vojenského zdravotnictví, odpovědný řešitel doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc., KVH

Informační zabezpečení krizového managementu pro oblast zdravotnictví, odpovědný řešitel prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., CPS