Evropské strukturální fondy

Přehled projektů evropský​​ch strukturálních fondů řešených F​VZ UO

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany řešila v minulosti v pozici partnera 1 projekt spolufinancovaný z Evropských strukturálních fondů – Centrum transferu biomedicínských technologií HK.
 

V letech 2010–2013 řešila fakulta 2 projekty spolufinancované z Evropských strukturálních fondů v pozici partnera:

Inovace a rozvoj studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové pomocí uplatnění informačních technologií (IT Medik).

Centrum pro inovace v biomedicíně (CepIn) – více informací zde.​