Ostatní projekty a granty

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se aktivně zúčastňuje vyhlašovaných veřejných soutěží a výzev vyhlašovaných grantovými agenturami.  V roce 2017 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany řeší 8 grantů udělených mimoresortními grantovými agenturami, 2 veřejné zakázky a 1 projekt zahraničního poskytovatele:

 • 2 veřejné zakázky Ministerstva vnitra ČR,
 • 4 projekty Agentury pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví ČR,
 • 1 projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
 • 24 projektů Specifického výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • 4 projekty Grantové agentury ČR
 • 1 projekt zahraničního poskytovatele.

 

Pracoviště fakulty jsou zaměřena v oblasti vědecké práce na priority výstavby a rozvoje Armády České republiky, a to konkrétně na řešení otázek rozvoje vojenského zdravotnictví, ochrany proti jaderným zbraním, chemickým zbraním a ochrany proti biologickým agens. Další zaměření zahrnuje rozvoj vojenského zdravotnictví v oblasti managementu a řízení a oblasti preventivních i základních klinických oborů. Významné je pracoviště klinického hodnocení očkovacích látek včetně mikrobiologické laboratoře.

 

V oblasti ochrany před účinky chemických zbraní je FVZ zaměřena na:

 • vývoj antidot a moderních způsobů jejich aplikace,
 • analýzy účinku chemických agens na živé systémy,
 • zdokonalení detekce otravných látek ve vodě a v potravinách.

 

Oblast ochrany proti biologickým agens byla rozvíjena směrem k:

 • vývoji prostředků detekce a identifikace mikroorganismů ze seznamu potenciálních bojových biologických agens založených na identifikaci unikátních biomolekulárních znaků jednotlivých mikroorganismů,
 • hledání nových možností specifické ochrany (profylaxe) pomocí vývoje nových vakcín.

Oblast ochrany proti jaderným zbraním je zaměřena především na detekci obdržené dávky záření pomocí biodozimetrie.

 

Přehled aktuálně řešených projektů mimoresortních grantových poskytovatelů níže uvádí jednotlivé tabulky. Přehled ukončených projektů řešených v letech 2005–2013 naleznete zde.​

   

 

 

Identifikační kód projektu

 

 

Náze​v projektu

 

 

Řešitel projektu za FVZ

 

 

Začátek

 

 

Konec

 

 

Veřejné zakázky Ministerstva vn​itra ČR

 

 

VH20172020012

 

 

Příprava kolekce standardů biologicky významných toxinů s podporou Evropské sítě laboratoří biologické ochrany (European biodefence laboratory network)

 

 

doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

 

 

2017

 

 

2020

 

VH20172020010

​Nové přístupy v diagnostice a terapii ozářených osob​doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.​2017​2020

 

Projekty Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR

 

 

NV15-29241A

 

 

Nanovlákenná biodegradální maloprůměrná cévní náhrada

 

 

doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D..

 

 

2015

 

 

2018

 

 

NV15-31847A

 

 

Vývoj nových dezinfekčních činidel proti patogenům vyskytujících se v nemocničním prostředí

 

 

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

 

 

2015

 

 

2018

 

 

NV17-31765A

 

 

Potenciál xanthohumolu a beta hořkých kyselin pro léčbu nozokomiálních infekcí

 

 

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

 

 

2017

 

 

2020

 

 

NV17-32801A

 

 

Centrálně účinná antidota pro léčbu otrav organofosfáty   

   

doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.

 

2017

 

 

2020

 

 

Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

 

MŠMT

 

 

Specifický vysokoškolský výzkum

 

studenti doktorského studijního programu, akademičtí pracovníci

 

2015

 

 

2017

 

 

Česko – norský výzkumný program CZ09

 

 

Rozvoj česko-norské spolupráce na poli léčby otrav organofosfáty

 

 

PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.

 

 

2017

 

 

2017

 

 

Projekty Grantové agentury ČR

 

 

15-02584S

 

 

Studium interakce nitrobuněčného patogena Francisella Tularensis s dendritickými buňkami

 

 

prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc.

 

 

2015

 

 

2017

 

 

15-16701S

 

 

Koncept nekvarterních reaktivátorů  AChe jakožto antidot otrav organofosfáty – nová naděje či slepá cesta?

 

 

doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.

 

 

2015

 

 

2017

 

 

17-13541S

 

 

Vývoj nových radioprotektivních látek na bázi malých molekulárních inhibitorů

 

 

Doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.

 

 

2017

 

 

2019

 

 

17-04010S

 

 

Studium sekrece vnějších membránových vezikul u mikroba Francisella Tularensis a jejich úlohy v interakci s hostitelem

 

 

Prof. MUDr. Jiří Stulík, Ph.D.

 

 

2017

 

 

2019

 

 

Projekt zahraničního poskytovatele

 

 

 A-1152-RT-GP

 

Decontamination by Carbohydrate Lectin Affinity wipes (DCLAW)

 

 

prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc.

 

 

2015

 

 

2017