Seminář na téma Jak nezkoumat vyzkoumané

Jak nezkoumat vyzkoumané, aneb co najdete ve volně dostupných patentových databázích

seminář 21.6.2017 – CTBT, FN HK, UHK, FVZ HK 

Centrum transferu biomedicínských technologií Hradec Králové uspořádalo seminář, který měl za cíl představit volně dostupné patentové databáze Espacenet, Patentscope a patentovou databázi amerického patentového úřadu spolu s  možnostmi jak se v těchto informacích pohybovat a vyhledávat konkrétní fakta.  Pantenty, stejně jako užitné vzory jsou jednou z velmi konkrétních možností , jak realizovat efektivní přenos nových poznatků výzkumných pracovišť směrem k aplikační sféře a umožnit tak jejich komercializaci.

Powerpointové prezentace pro všechny výše zmiňované databáze jsou v rámci tohoto sdělení k dispozici na našem fakultním webu.

 
 
Americký patentový a záznamový úřad