Vědecká rada

Seznam členů vědecké rady

Výpisy z jednání

26.9.2022

30.5.2022

28. 3. 2022

31. 1. 2022

Oznámení o konání zasedání VR FVZ – listopad 2022

​​Jmenov​aní emeritní profesoři​

Jednací řád vědecké rady FVZ UO

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany

Specifické opatření děkana FVZ UO k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přehled oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem