Vědecká rada

Seznam členů vědecké rady

Oznámení o zasedání vedecké rady FVZ – 29.5.2023

 

Výpisy z jednání

Výpis z jednání VR FVZ dne 27. 3. 2023

Výpis z jednání VR FVZ dne 30.1. 2023

 

 

​​Jmenov​aní emeritní profesoři​

Jednací řád vědecké rady FVZ UO

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany

Specifické opatření děkana FVZ UO k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přehled oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem