​​Jmenov​aní emeritní profesoři​

(podle Statutu Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany čl. 41):

 

2006

prof. MUDr. Milan BLÁHA, CSc.

prof. MUDr. Jaroslav BLAHOŠ, DrSc.

prof. MUDr. Milan DOSTÁL, CSc.

prof. MUDr. Vratislav HRDINA, CSc.

prof. RNDr. Jiří PATOČKA, DrSc.

 

2009

prof. MUDr. Jaroslav KAČEROVSKÝ, CSc.

 

2010

prof. RNDr. Miloš TICHÝ, CSc.

 

2011

prof. RNDr. Aleš MACELA, DrSc.

 

2016

prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.

prof. RNDr. Rudolf ŠTĚTINA, CSc.